ΟΑΣΕ (OSCE) μαζί με (UNODA), χορηγούν 100 Υποτροφίες για Γυναίκες (Κυρίως) Αστυνομικούς…

Για τρίτη χρονιά, η συνεργασία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη – ΟΑΣΕ (OSCE) με τo Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για θέματα αφοπλισμού (UNODA), αποφέρει τη διοργάνωση ενός σημαντικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την «Πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων μέσω του ελέγχου των όπλων, του αφοπλισμού και της μη διάδοσης στην περιοχή του ΟΑΣΕ». Στα πλαίσια αυτής της δράσης χορηγούνται εκατό υποτροφίες σε επαγγελματίες ασφάλειας των κρατών που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ, κυρίως γυναίκες νεαρής ηλικίας.         Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  παρέχει γενικό προσανατολισμό και γνώση σχετικά με την πρόληψη και επίλυση…