Αστυνομικές ταυτότητες έρχονται αλλαγές (ΦΕΚ)

Εικόνα αρχείου       Αλλαγές έρχονται αναφορικά με τις αστυνομικές ταυτότητες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο νέο ΦΕΚ. Οι αστυνομικές ταυτότητες θα έχουν διάρκεια δέκα χρόνια για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, ενώ μέχρι και σήμερα η ισχύς των ταυτοτήτων ήταν τα 15 έτη. Γίνονται γνωστά επίσης τι χρειάζεται κάποιος για να βγάλει νέο δελτίο ταυτότητας και ποια διαδικασία ακολουθείται. Με νέο ΦΕΚ που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής: «Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10)…