Φρεγάτες FREMM στην Ελλάδα ; Η συνθήκη MTCR και πως την χρησιμοποιεί το Υφυπουργειο Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας να αντιστρέψει αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και δυναμική.

Την τελευταία περίοδο, η Τουρκία ανησυχεί έντονα για τις κινήσεις της Ελλάδας στον τομέα των ναυτικών εξοπλισμών και ειδικότερα για τα υψηλών ικανοτήτων στρατηγικα όπλα – πολλαπλασιαστές ισχύος – που επιθυμεί να αποκτήσει. Η Αθήνα, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στο κομμάτι των εξοπλισμών που αφορούν την απόκτηση νέων μονάδων επιφανείας για το πολεμικο ναυτικό. Συγκεκριμένα, μελετά δύο γαλλικές σχεδιάσεις, την φρεγάτα FREMM αλλά και την νεότερη φρεγάτα Belh@rra. Το γεγονός πως εν καιρώ κρίσης η Ελλάδα έχει εισέλθει στη φάση προμήθειας ενός νέου τύπου…