Θα παραμείνω ισοβίως πιστή στο δίκαιο της κοινωνικής Επανάστασης _ Kείμενο απάντηση της Πόλας Ρούπα για την ποινή των ισοβίων.

    Δηλώνω όμως πως για μια ακόμη φορά δεν θα καταφέρουν απολύτως τίποτα. Θα παραμείνω ισοβίως αφοσιωμένη στον αγώνα για την ανατροπή της χούντας του κεφαλαίου και του κράτους. Θα παραμείνω ισοβίως αφοσιωμένη στην απελευθέρωση της κοινωνίας από τον ζυγό της σύγχρονης τυραννίας. Θα παραμείνω ισοβίως πιστή στο δίκαιο της κοινωνικής Επανάστασης, στο δίκαιο μιας κοινωνίας οικονομικής ισότητας και πολιτικής ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους. Θα παραμείνω ισοβίως ελεύθερη. Επαναστατικός Αγώνας Κείμενο – Απάντηση της Πόλας Ρούπα για την ποινή των ισοβίων 18/7/2018 Στις 17/7/2018, ύστερα από 14 μήνες…