Τελικά φυλάσσονται τα βόρεια σύνορα μας ;…

    Οι τσιμεντένιες πυραμίδες που οριοθετούν τα ελληνικά σύνορα απέναντι στην γειτονική ΠΓΔΜ αφαιρέθηκαν από εξωγενείς παράγοντες, με την ελληνική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει ένα τόσο σημαντικό διπλωματικό συμβάν με την χαρακτηριστική της αδράνεια. Με την φρούρηση των ελληνικών βορείων συνόρων να είναι ανεπαρκής, έως και ανύπαρκτη, μια τέτοια κίνηση αποτελεί βαρύτατη διπλωματική προσβολή προς την Ελλάδα, ειδικά σε μια εποχή οπού τα Βαλκανικά σύνορα δείχνουν αυξανόμενη αστάθεια. Ειδικά στην συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ουσιαστικής διάλυσης-κατάργησης το 2012 των Α’ και Β’ Σωμάτων Στρατού,…