Η Ελληνική Αστυνομία παραδίδει μαθήματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 

Εικόνα αρχείου.     Η Ελληνική Αστυνομία πρωτοστατεί στην ανακύκλωση και επιβραβεύεται. Η Ελληνική Αστυνομία παραδίδει μαθήματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.   Είναι ο πρώτος φορέας του Δημοσίου που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της και την ανταποδοτική ανακύκλωση.   Σκοπός είναι η συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής Ορφανών Τέκνων της Ελληνικής Αστυνομία και του Πυροσβεστικού Σώματος. Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και έχει αποδώσει μέχρι σήμερα ποσό που προσεγγίζει τις 200.000 ευρώ. Σήμερα, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του…