Δικαστική Αστυνομία: Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα (ΠΔ).

. Εικόνα αρχείου. Δικαστική Αστυνομία: Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια. Αυτό είναι το διακριτικό σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας.   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 31/2023 “Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας”. Μεταξύ άλλων, η απόφαση αναφέρει: Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής υπηρεσίας των Αστυνόμων της Δικαστικής Αστυνομίας έχει ως ακολούθως: Διακριτικά – Ενδείξεις 1. Επί των ειδών των στολών των Αστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών της Δικαστικής Αστυνομίας φέρονται οι κατωτέρω ενδείξεις και διακριτικά: α. το Διακριτικό Σήμα της…

Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο προκύπτουν προαγωγές αξιωματικών ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων ενώ αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των ανώτατων.

Εικόνα αρχείου.  Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των αξιωματικών υπέγραψε ο Τάκης Θεοδωρικάκος Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Π.Δ προβλέπει: Α) Tην αύξηση των οργανικών θέσεων των Υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ κατά 5, των Ταξιάρχων κατά 20 και των Αστυνομικών Διευθυντών κατά 30. Β) Προαγωγές Αστυνόμων Α΄ ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση 20 ετών πραγματικής υπηρεσίας ή 6 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό. . Γ ) Μειώνονται τα απαιτούμενα…

Αλλαγές στις μεταθέσεις των αστυνομικών _ ΠΔ 18/2023 (ΦΕΚ)

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 36/20.02.2023 το νέο Προεδρικό Διάταγμα 18/2023 που ρυθμίζει θέματα προσωπικού και οργάνωσης υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.   Επέρχονται αλλαγές στις μεταθέσεις των αστυνομικών, στις άδειες, αλληλογραφία, συμμετοχή αθλητών σε αθλητικούς αγώνες Προθεσμία έξι (6) μηνών θα έχουν αστυνομικοί για έκτακτη μετάθεση της περίπτωσης κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης του θανάτου, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων της ανωτέρω περίπτωσης, περιλαμβάνει τις διατάξεις του το Προεδρικό Διάταγμα 18 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/Α/20-2-2023. Οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη…