Νόμος 4640/2019 – Τι Προβλέπει ο Νέος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση;

Λίγο πριν την εκπνοή του Νοεμβρίου, στις 30-11-2019, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4640/2019 (ΦΕΚ υπ’ αρ. 190/30-11-2019) για τη διαμεσολάβηση. Σκοπός του νόμου αυτού είναι η ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και η περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ για θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες. Στον ίδιο Νόμο 4640/2019, να σημειωθεί πως περιλαμβάνεται παρενθετικά και το άρθρο 42 σχετικά με την επαναφορά του τέλους δικαστικού ενσήμου με αναδρομική ισχύ επί αναγνωριστικών αγωγών που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα…