Συνυπηρέτηση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό.

  Εικόνα αρχείου.         Συνυπηρέτηση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό»     Έγγραφο του ΣΟΕΔ με θέμα την συνυπηρέτηση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με ένστολο προσωπικό. . Αξιότιμε κύριε/α Υπουργέ, .               Συμφώνα με το σχετικό, και όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Άρθρο 21 ισχύουν τα παρακάτω: .         1. «1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των…