Αρτα: Αλλοδαπός high tech χασισοκαλλιεργητής. Έστησε την κάμερα στην κορυφή δέντρου.

Έστησε κάμερα για να επιτηρεί την χα σι σο φυτεία του …..Ο δράστης είχε στήσει στην κορυφή..Την τεχνολογία επιστράτευσε στην προσπάθειά του να αποφύγει…….   Ο δράστης είχε στήσει στην κορυφή ενός δένδρου μια κάμερα παρακολούθησης με ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ   Την τεχνολογία επιστράτευσε στην προσπάθειά του να αποφύγει ανεπιθύμητες «επισκέψεις» ένας… high tech αλλοδαπός που καλλιεργούσε μια αρκετά μεγάλη χασισοφυτεία σε ένα εγκαταλελειμμένο αγροτεμάχιο σε περιοχή της Άρτας, καθώς την επιτηρούσε μέσω… κάμερας! Ο δράστης είχε στήσει στην κορυφή ενός δένδρου μια κάμερα παρακολούθησης με ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ, το οποίο εξασφάλιζε την…