Δίπλωμα οδήγησης _ Προσωρινή άδεια μετά την εξέτασή…

Με το δίπλωμα οδήγησης θα μπορούν να φεύγουν από το χώρο εξέτασης, όσοι υποψήφιοι οδηγοί περνούν επιτυχώς τις θεωρητικές και πρακτικές δοκιμασίες καθώς δε θα χρειάζεται πλέον να αναμένουν την έκδοση του επίσημου εντύπου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έθνους, το υπουργείο Μεταφορών θεσμοθετεί την προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θα καλύπτει τους νέους οδηγούς από την επόμενη μέρα της επιτυχίας τους στις εξετάσεις και έως την έκδοση της κανονικής άδειας οδήγησης από τις υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών και αναμένεται να εφαρμοστεί σε περίπου ένα μήνα. Με την άδεια αυτή ο…