Διαφορές μεταξύ Σχολικού και Εταιρικού (Εργασίας) Εκφοβισμού.

  Εικόνα αρχείου.   Ο εκφοβισμός αποτελεί ένα πρόβλημα που επηρεάζει πολλές κοινότητες, είτε αυτές είναι σχολεία είτε εταιρείες. Ενώ ο σχολικός και ο εταιρικός εκφοβισμός μοιάζουν να έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και σημαντικές διαφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο σχολικός εκφοβισμός αφορά την επιθετική συμπεριφορά που ασκείται από έναν ή περισσότερους μαθητές εναντίον ενός συμμαθητή τους. Συνήθως συμβαίνει σε σχολεία, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στο διαδίκτυο ή ακόμα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές που εκφοβίζουν επιδιώκουν να απομονώσουν και να ταπεινώσουν τον στόχο τους, προκαλώντας του σωματικό,…