Από την έδρα στο γιαπί _ Η ιστορία του καθηγητή που ο Ερντογάν ξήλωσε από τη θέση του.

Ο Ορχάν Καγιά ένας ακαδημαϊκός που εκδιώχθηκε από τη θέση που κατείχε σε τουρκικό ανεπιστήμιο από την κυβέρνηση επειδή έβαλε την υπογραφή του σε μια διακήρυξη ειρήνης στις αρχές του 2016 κερδίζει πλέον το ψωμί του ως οικοδόμος σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τ24 Ο Ορχάν Καγιά στην οικοδομή όπου εργάζεται μετά την απόλυσή του από το Πανεπιστήμιο – Πηγή: via twitter (@oorha_kaya). Ο Καγιά, δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Abant Izzet Baysal στην περιοχό Μπολού, και απολύθηκε με κυβερνητικό διάταγμα μαζί με άλλους 18 συναδέλφους του επειδή υπέγραψε μια διακήρυξη που…