Έτοιμο το σχέδιο νόμου για την δικαστική Αστυνομία μέχρι 17 Αυγούστου _ Θα χωρίζεται σε 2 τμήματα _ Τα κριτήρια για τον αστυνομικό και τον επιστημονικό κλάδο.

Στη διαβούλευση -η οποία λήγει στις 17 Αυγούστου-μπήκε το σχέδιο νόμου που προβλέπει την σύσταση της δικαστικής αστυνομίας, όπως είχε προαναγγείλει προ ημερών ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής. Η «Αστυνομία των δικαστηρίων» θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, το πολιτικό και το αστυνομικό, με ξεχωριστές αρμοδιότητες, και επικεφαλής τον διευθύνοντα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας όπου ανήκουν. Οι πρώτες θέσεις θα καλυφθούν αρχικά από 70 άτομα με στόχο να συνδράμουν το έργο των εισαγγελέων και των ανακριτών. Καθήκοντα Στα καθήκοντα της δικαστικής αστυνομίας περιέχονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η διενέργεια προκαταρκτικής…