Μεγαρόσημα _ Δείτε πόσο κοστίζει κάθε παράσταση δικηγόρου στα δικαστήρια.

Χρήσιμες πληροφορίες από το (ΤΑΧΔΙΚ) Ταμείο χρηματοδοτήσεως Δικαστικων κτιρίων, για την προμήθεια των μεγαρόσημων Τον τρόπο προμήθειας των μεγαρόσημων, που είναι απαραίτητα να καταβληθούν από τους δικηγόρους για κάθε παράσταση σε όλα τα δικαστήρια καθόρισε με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών & Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αυτή η εκτύπωση των μεγαροσήμων γίνεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, και η προμήθεια τους από τις Δ.Ο.Υ.  από όπου μπορούν να τα παίρνουν Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι και Ιδιώτες. Ήδη μετατράπηκε η…