Στο αρχείο ύστερα από 3 χρόνια υπόθεση κατάχρησης από αστυνομικούς _ συνδικαλιστές…

Στο αρχείο, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, τέθηκε υπόθεση κατάχρησης επτακοσίων χιλιάδων ευρώ, που ερεύνησαν οι Αδιάφθοροι τής ΕΛΑΣ το 2016. Δείτε τα σχετικά έγγραφα: Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται όταν το νέο διοικητικό συμβούλιο στο σωματείο της Βόρειας Ελλάδας, διαπίστωσε ότι είχαν γίνει ελάχιστα εκμάθησης ξένης γλώσσας αστυνομικών Ελλήνων και όμορης χώρας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν κάλυψη των περίπου 700.000 που είχαν εγκριθεί από το σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr για τις λογιστικές αναντιστοιχίες ενημερώθηκαν οι αδιάφθοροι, που με τη σειρά τους ενημέρωσαν τον αρμόδιο…