Ανάλυση του προταθέντος Βαθμολογίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. -Αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων, και  ενισχύει τη βιωσιμότητα τους.

  Ανάλυση του προταθέντος Βαθμολογίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.   Στα χρόνια της κρίσης υποστήκαμε απώλειες οι οποίες ήταν παντελώς  άδικες και ανακόλουθες με την προσφορά μας  στην Ελληνική κοινωνία. Ειδικότερα με το νόμο 4472 /2017 δηλ το μισθολόγιο  των Τόσκα Καμμένου, είχαμε  σοβαρές οικονομικές απώλειες και ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμηλόβαθμων συναδέλφων  απώλειες που έφτασαν έως και 230 ευρώ  μικτά. Προκειμένου  να αντισταθμιστούν  οι μεγάλες απώλειες που υπέστησαν κυρίως  οι χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι, η ΠΟΑΣΥ  και το συνδικαλιστικό κίνημα κατέθεσαν  μια βαθμολογική  μεταρρύθμιση  που έχει  ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει στο αστυνομικό προσωπικό  μία σοβαρή ελπίδα αναβάθμισης τους, αλλά και να αμβλύνει τις άδικες ανισότητες μεταξύ των στελεχών…