Περιστατικό διαρροής προσωπικών δεδομένων από την Ελληνική Αστυνομία εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης.

  . Διαρροή προσωπικών δεδομένων από την Ελληνική Αστυνομία λόγω κυβερνοεπίθεσης (ΑΠΔΠΧ απόφαση 43/2021).   Η ΑΠΔΠΧ απηύθυνε στην Αστυνομία επίπληξη για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη ότι προέβη σε ενέργειες για την αντιμετώπιση και την αποτροπή αντίστοιχης μελλοντικής επίθεσης Με αναφορά του ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πολίτης κατήγγειλε ότι έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς, οι οποίοι υποδύονταν την Ελληνική Αστυνομία, στο περιεχόμενο των οποίων υπήρχαν προσωπικά του δεδομένα που ο ίδιος είχε αποστείλει προς την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο αίτησής του. Η…