Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων από 13.3 ως και 27.3.2020 (ΚΥΑ)

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης  της 12.3.2020 περί προσωρινής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού COVID-19. Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟΤην προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων,για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα…