Εθνική Αναλογιστική Αρχή _ Συντάξεις _ Εξασφαλισμένη η καταβολή τους έως το 2070…

Ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Μέχρι το 2070 προβλέπεται να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικο σύστημα της χώρας και εξασφαλισμένες οι συντάξεις. Αυτό προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνοδεύει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου. Στα συμπεράσματα της μελέτης αναφέρονται τα εξής: Η δαπάνη για συνταξιοδοτικές παροχές από 15,6% του ΑΕΠ το 2018 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 11,9% του ΑΕΠ το 2070. Το ανταποδοτικό τμήμα των…