Απόφαση για αλλαγή καταχωρισμένου φύλου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης – Αρμόδιο δικαστήριο (ΕιρΑθ 195/2020)

Με την υπ’ αριθμ. 195/2020 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης του Ληξιαρχείου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με αλλαγή φύλου. Σύμφωνα με την απόφαση, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιάρχου που συντάσσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, ωστόσο η δωσιδικία του άρθρου 782 ΚΠολΔ δεν είναι αποκλειστική. Lawspot.gr Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται η υποβολή της αίτησης και στο δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος ή το δικαστήριο όπου βρίσκονται τα αποδεικτικά μέσα. Απόσπασμα της απόφασης Κατά τα ανωτέρω στο νόμο προβλεπόμενα, η αλλαγή της νομικής καταχώρησης φύλου δεν προϋποθέτει ιατρικές επεμβάσεις στο σώμα…