Επιστροφή κρατήσεων του Τ.Π.Δ.Υ. για όσους δεν το έχουν αιτηθεί με την διαγραφή τους.

  Σύμφωνα με ενημέρωση από το πρώην Τ.Π.Δ.Υ. Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαγραφεί από το εν λόγω ταμείο, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό των 5 ετών το οποίο δικαιούνται βάση νόμου , πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς αίτηση με τα πλήρη στοιχειά ταυτότητας τους (Α.Γ.Μ., Βαθμός, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο,ημ/νία γεν. ) μαζί με την διεύθυνση κατοικίας τους και τηλέφωνο , στην οποία αίτηση να αναγράφουν : “Παρακαλώ όπως μου επιστραφούν οι ασφαλιστικές μου εισφορές μέχρι την ημερομηνία διαγραφής μου από την ασφάλιση μου στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π” . Μαζί με την…