Πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε το ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την τελευταία μείωση των εσόδων του…

Στις 27/12/2019 ξεκίνησε η  επικόλληση των νέων κλάσεων ενσήμων της Ελληνικής Αστυνομίας.  Το νέο ένσημο είναι μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κατά 32%, με αποτέλεσμα ναδημιουργείται σοβαρή μείωση στα ετήσια έσοδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  Το ΤΕΑΠΑΣΑ είναι το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Σωμάτων Ασφαλείας. Έχει ως σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του (αστυνομικούς πυροσβέστες) και στα μέλη των οικογενειών τους, την παροχή εφάπαξ βοηθήματος και την χορήγηση συμπληρωματικών παροχών προς αυτούς.  Τα έσοδα του ΤΕΑΠΑΣΑ εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, είναι και…