Άδειες που δικαιούται το Αστυνομικό Προσωπικό κατά περίπτωση.

Εικόνα αρχείου.   Άδειες Αστυνομικού Προσωπικού.   Ανταποκρινόμενοι στις απορίες αστυνομικών, η Δυναμική Πρωτοβουλία Λαρισαίων Αστυνομικών δημιούργησε ΑΡΧΕΙΟ το οποίο περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις των άδειων, έως και το Νοέμβριο 2021. Μεταξύ άλλων ενδεικτικά το αστυνομικό προσωπικό δικαιούται: – δεκατέσσερις (14) ημέρες πατρότητας, με έναρξη από δυο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού και με τελευταία ημέρα χορήγησης την τριακοστή (30η) από τη γέννηση, – τέσσερις (4) ημέρες ασθένειας τέκνου για κάθε ημερολογιακό έτος [τρίτεκνοι επτά (7) ημέρες, πολύτεκνοι δέκα (10) ημέρες και μονογονείς οκτώ (8) ημέρες], – γονική ή παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων, ,…

Νέες άδειες για τους αστυνομικούς που «διευκολύνουν» την οικογενειακή – κοινωνική καθημερινότητα.

Εγκύκλιο για την καθιέρωση διευκολύνσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Στις διευκολύνσεις προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για τις άδειες ανατροφή τέκνων, αιμοδοσίας, υιοθεσίας και άλλες. Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ σκοπός είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και την παροχή σχετικών κινήτρων που δύνανται να συμβάλουν στην αποδοτικότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών του στο κοινωνικό σύνολοΜε την εγκύκλιο καθορίζονται ανά περίπτωση οι σχετικές λεπτομέρειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών. Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται…