Πόσο κοστίζει η άδεια κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2021-2022.

Κόστος έκδοσης άδειας κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2021-2022   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3639/06.08.2021 Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022 OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022 κατά κατηγορία κυνηγών, ως ακολούθως: 1. Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020 – 2021: α) Οι κυνηγοί – μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών…