Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα μέτρα για τις παραλίες _ Αναλυτικά οι υποχρεώσεις και τα πρόστιμα (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Lawspot.gr

Άρθρο 1 – Κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες 

1. Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

Επιχειρήσεις/ΚΑΔΤετραγωνικά μέτρα επιφάνειας παραλίαςΠληθυσμός ατόμων ( πελάτες)
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών /93.29.11.02Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών η και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)/93.29.11.05Μέχρι 1000 τ.μ. 40 άτομα
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Ειδικές απαιτήσεις
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών/93.29.11.02Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)/93.29.11.05– Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται το μήκος των τεσσάρων (4) μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ως προς τις ανοιχτές ομπρέλες κατ’ ελάχιστο απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.- Ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ξαπλωστρών ανά ομπρέλα, με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα.- Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται το ενάμιση (1,5) μέτρο.- Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική επαφή. 
Επιχειρήσεις/ΚΑΔΕιδικές απαιτήσεις
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10Δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30– Παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway).- Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στον χώρο εξαιρουμένων των ροφημάτων όπως καφές και χυμοί.- Απαγορεύεται η πώληση ή η διάθεση αλκοολούχων ποτών.- Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής.- Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το ενάμιση (1,5) μέτρο.- Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους εργαζόμενους.

2. Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.

3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης αυτών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.

Άρθρο 2 – Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

Επιχειρήσεις/ΚΑΔΠαράβαση/ανά περίπτωση Μη τήρηση της αναλογίας ατόμων/τ.μ.- απόσταση αξόνων ομπρελών – ελάχιστη απόσταση μεταξύ ξαπλωστρώνΚυρώσεις
Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών /93.29.11.02Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών η και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)/93.29.11.05Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών έως δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.1η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες2η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:1-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ>75%, δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών από δύο χιλιάδες (2000) τ.μ. έως δέκα χιλιάδες (10000) τ.μ.1η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες2η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:1-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ>75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες παραλιών άνω των δέκα χιλιάδων (10000) τ.μ.1η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες2η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:1-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ>75%, εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες
Επιχειρήσεις/ΚΑΔΠαράβαση/ανά περίπτωση Κυρώσεις (για κάθε παράβαση)
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10Δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30– Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.- Πώληση μη συσκευασμένων προϊόντων.- Πώληση αλκοολούχων ποτών.- Αναμετάδοση μουσικής. 1η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες2η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

2. Όταν η διαχείριση/εκμετάλλευση των παραλιών, ξαπλωστρών και ομπρελών πραγματοποιείται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που φέρει τους ΚΑΔ: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10 και δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30 ισχύουν οι προϋποθέσεις και κυρώσεις της παρ. 1.

Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους, ελέγχους κατόπιν καταγγελίας καθώς και από κοινού ελέγχους όπου απαιτείται, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο

Lawpost.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.