Βαθμολόγιο Αστυνομικού προσωπικού – Ανάλυση πρότασης.

 

Ανάλυση του Βαθμολογίου του Αστυνομικού προσωπικού.

Η πρόταση του βαθμολογίου  που κατέθεσε η διοίκηση της ΠΟΑΣΥ πριν περίπου ένα  έτος επιχειρεί να μετριάσει τις μεγάλες απώλειες που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος του χαμηλόβαθμου προσωπικού των αστυνομικών, που ψηφίστηκε με το νόμο 4472/2017 (Τόσκας-Καμμένος).

Γίνεται μια προσπάθεια για περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη σε όλες τις κατηγορίες των χαμηλόβαθμων, αστυνομικών προκειμένου να μετριαστούν οι  απώλειες του εισοδήματος των που είχαν  με τον νόμο 4472/2017 και μειώνει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Οφείλω να επισημάνω ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία της ΠΟΑΣΥ  και του προέδρου της ,ειδικά μετά την προσπάθεια διάφορων κύκλων που προσπάθησαν -ακόμη και με διπλασιασμό της κοστολόγησης- να μην περάσει το βαθμολόγιο. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω είναι γνωστοί στους συναδέλφους μιας και έχουν καταθέσει τις θέσεις τους δημόσια λέγοντας μάλιστα ψέματα στους συναδέλφους.

Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων

Στο άρθρο 11 του νόμου 3686/2008 προβλέπονταν ότι αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με την συμπλήρωση 12 και 16ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ,ενώ με αίτηση τους  με την συμπλήρωση 33ετών πραγματικής υπηρεσίας, πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του ανθυπαστυνόμου και υπαστυνόμου β.

Ο Αρχιφύλακας της Β κατηγορίας με 29 έτη υπηρεσίας βρίσκεται στο 10ο κλιμάκιο και έχει βασικό 1925ευρώ και 90ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών.

Η καταληκτική απώλεια στο μισθό του σε σχέση με το προηγούμενο μισθολόγιο (δηλ πριν την ψήφιση του 4472/2017) είναι 230ευρώ.

Για την προαγωγή του στον βαθμό του Ανθ/μου στα 30χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξη του ο Αρχ/κας θα έχει δικαίωμα με αίτησή του να περάσει σεμινάριο αντίστοιχο των Αρχιφυλάκων και να προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

Η Στρατιωτική θητεία υπολογίζεται κανονικά για την ένταξη στα επόμενα  κλιμάκια  έτσι  Αρχ/κας που θα προαχθεί στον βαθμό του Ανθ/μου με 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας και 2 έτη στρατιωτική θητεία  θα βρεθεί  αμέσως στο κλιμάκιο 7 με βασικό μισθό 2085ευρώ, συν 100 ευρώ ιδιαίτερων συνθηκών, ήτοι αύξηση 160 στον βασικό +10 στο ιδιαίτερων συνθηκών  σύνολο 170 ευρώ μικτά.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε το οικονομικό όφελος που έχει  ο Αρχ/κας που προάγεται σε Ανθ/μο  ανάλογα με την στρατιωτική θητεία που είχε.

 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ

 

 

30 ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  9

 

Αύξηση 70+10=80 ευρώ

 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ

 

 

30 ΕΤΗ ΜΕ 1 ΕΤΟΣ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 8

 

Αύξηση 140+10=150 ευρώ

 

ΑΡΧ-ΑΝΘΜΟΣ

 

30 ΕΤΗ ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΡΑΤ ΘΗΤΕΙΑ  

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 7

 

Αυξηση 160+10 = 170 ευρώ

 

 

Στους παραπάνω Ανθ/μους ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους,απονέμεται ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Οι Αρχιφύλακες με 33 χρόνια  με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθ/μου θα μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και θα δουν μια μικρή αύξηση στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν ενώ αν μείνουν για 4 με 5 χρόνια ακόμη θα ανεβάσουν τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών τους.

Οι Αρχιφύλακες που έχουν τώρα πάνω από 34 χρόνια με την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθ/μου θα μειώσουν την προσωπική τους διαφορά από 229 ευρώ στα 59  ενώ στο καθαρό ποσό θα δουν μείωση λόγω καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ποσό των 170 ευρώ 

Όλοι οι υπόλοιποι μη ανακριτικοί που θα προάγονται στο βαθμό του Ανθ/μου στα 30 χρόνια με την συμπλήρωση των 32 ετών  με την στρατιωτική θητεία  θα έχουν 170 ευρώ τελική αύξηση στα μικτά περίπου 100 καθαρά .

Επίσης κατ’ εξαίρεση και έπειτα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται οι Αρχιφύλακες που έχουν παρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους και είτε ανήκουν στην κατηγορία των επιτυχόντων το έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3075/2002, A΄ 297), είτε για οιοδήποτε λόγο κατετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου έτους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους

Τέλος οι παραπάνω Ανθ/μοι  που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν

Για να έχουμε σαφή άποψη ποιοι από τις παραπάνω κατηγορίες  και αν θα έχουν οικονομικό όφελος για το μέρισμα και το ΒΟΕΑ  που χορηγεί το Μ.Τ.Σ θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ο καθορισμός των μεριδίων  βάσει του νέου μισθολογίου.

Τέλος οι  παραπάνω κατηγορίες ανάλογα και με τα χρόνια παραμονής τους στο σώμα θα έχουν και οικονομικό όφελος στο ΕΦΑΠΑΞ τους .

Σημαντικό όφελος στο εφάπαξ θα ‘έχουν όσοι προέρχονται από την πρώην Ε.Χ παλαιοί ασφαλισμένοι και θα το πάρουν εν ενεργεία .  (το όφελος προκύπτει μόνο αν θα το έπαιρναν και σαν Αρχ/κες εν ενεργεία)

(Σύμφωνα με  το Άρθρο 154 του Ν 4472/17 υπάρχει μεταβατική διάταξη για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων όπου  κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος μέρους πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και τις 31.12.2016 που σημαίνει ότι για κατάταξη μέχρι 31-12-2016 συνεχίζει να μετράει η θητεία)

 

Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων

Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2226/1994,  προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Υπαστυνόμου με την συμπλήρωση 10, 14,& 24 έτη υπηρεσίας από την κατάταξη τους  στο σώμα. Δηλ. γίνονται ένα χρόνο νωρίτερα Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι σε σχέση με τον 3686/2008.

Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας  με αίτησή τους και 33 χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο σώμα προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β ’ενώ με 37έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α ’και ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας στο βαθμό του Αστυνόμου Β’.

Παίρνοντας το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλιμάκιο 22 στο κλιμάκιο 21 και θα έχουν  αύξηση 30ευρώ +10( των ιδιαίτερων συνθηκών) =40ευρώ. 

Ενώ στα 24 χρόνια που γίνονται Ανθυπαστυνόμοι κατά ένα χρόνο νωρίτερα θα βρεθούν από το 14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμάκιο και θα έχουν 70 ευρώ αύξηση.

Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση  μιας και θα παρέμειναν Ανθ/μοι.

Στα 33 έτη με το προταθέν μισθολόγιο  θα προαχθούν  στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60ευρώ αύξηση +20 (ιδιαιτέρων συνθηκών)=80ευρώ.

Ενώ στα 37 έτη που θα προαχθεί στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ θα βρεθεί στο κλιμάκιο 5 και θα  έχει 30 ευρώ αύξηση

Με τις αυξήσεις που θα έχει με το νέο βαθμολόγιο θα χτίσει  υψηλότερο μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών  οπότε θα έχει και μεγαλύτερη σύνταξη όπως επίσης  μεγαλύτερο εφάπαξ , μεγαλύτερο μέρισμα από το ΜΤΣ  και τα παιδιά τους μεγαλύτερο ΒΟΕΑ (πρώην Ε.Χ.)

 

Βαθμολογική εξέλιξη ΑΡΧ/ΚΩΝ  -Ανθυπαστυνόμων

Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθμό του αρχιφύλακα, σύμφωνα με το  π.δ. 82/2006,  και προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ` εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου   εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη , και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.  (Στο προηγούμενο ήταν 3 έτη στα ΤΕΙ)

 

Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ  προάγονται στον βαθμό του Υ/Β με αίτηση τους και 9 έτη στον Βαθμό  (πριν απαιτούνταν  η 26 έτη στο σώμα η με αίτηση του και 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας.)  στον βαθμό του Υ/Α με 4 έτη στον βαθμό του Υ/Β στον βαθμό του Α/Β με 5 έτη στον βαθμό του Υ/Α και εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγου ορίου ηλικίας στον βαθμό του Α/Α

Αυτό θα επιφέρει ικανοποιητικές  αυξήσεις μιας και η νέα βαθμολογική εξέλιξη θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα και θα προωθούνται στα αντίστοιχα ανά βαθμό κλιμάκια.

 

Εξέλιξη Ανθ/νων  που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ

Οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων

Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Οι υπαστυνόμοι β` απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Ταξίαρχου  οι Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄, του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Β΄ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυνόμου Α΄ οι Υπαστυνόμοι Α΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους».

Η αρχή έγινε!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους  και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.