Ανάλυση του προταθέντος Βαθμολογίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. -Αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων, και  ενισχύει τη βιωσιμότητα τους.

 

Ανάλυση του προταθέντος Βαθμολογίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

Στα χρόνια της κρίσης υποστήκαμε απώλειες οι οποίες ήταν παντελώς  άδικες και ανακόλουθες με την προσφορά μας  στην Ελληνική κοινωνία.

Ειδικότερα με το νόμο 4472 /2017 δηλ το μισθολόγιο  των Τόσκα Καμμένου, είχαμε  σοβαρές οικονομικές απώλειες και ιδιαίτερα στο φάσμα των χαμηλόβαθμων συναδέλφων  απώλειες που έφτασαν έως και 230 ευρώ  μικτά.

Προκειμένου  να αντισταθμιστούν  οι μεγάλες απώλειες που υπέστησαν κυρίως  οι χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι, η ΠΟΑΣΥ  και το συνδικαλιστικό κίνημα κατέθεσαν  μια βαθμολογική  μεταρρύθμιση  που έχει  ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει στο αστυνομικό προσωπικό  μία σοβαρή ελπίδα αναβάθμισης τους, αλλά και να αμβλύνει τις άδικες ανισότητες μεταξύ των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων

Το εκάστοτε βαθμολόγιο  αφορά μόνο το σώμα που απευθύνεται, σε αντίθεση με το μισθολόγιο που αφορά το σύνολο των  στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων . Το Βαθμολόγιο λόγω της δομής του μισθολογίου , επηρεάζει θετικά τα στελέχη που αφορά.

Το προταθέν βαθμολόγιο του Αστυνομικού προσωπικού επιφέρει σε μεγάλο αριθμό αστυνομικού προσωπικού άμεση βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη που φτάνει σε κάποιους  ακόμη και  σε 3 μισθολογικά κλιμάκια.

Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα την μείωση  των μισθολογικών απωλειών των Αστυνομικών, που προήλθανε από τις μισθολογικές μεταρρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων κατά την διάρκεια των μνημονίων. Μειώνει ή και εξαλείφει τις προσωπικές διαφορές των στελεχών της Αστυνομίας που προέκυψαν από το μισθολόγιο Τόσκα –Καμένου, αυξάνει σε πολλά στελέχη τις μηνιαίες αποδοχές, αυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές και ως εκ. τούτου τις παροχές που απορρέουν από αυτές.

Αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων, και  ενισχύει τη βιωσιμότητα τους.

 Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη Ανακριτικών Υπαλλήλων

Στο άρθρο 11 του νόμου 3686/2008 προβλέπονταν ότι αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με την συμπλήρωση 12 και 16ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ,ενώ με την συμπλήρωση 33ετών πραγματικής υπηρεσίας, από την κατάταξη τους ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του ανθυπαστυνόμου και υπαστυνόμου β.

Με το προταθέν βαθμολόγιο  οι παραπάνω αρχ/κες   με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο.

Κατ’ εξαίρεση , στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προάγονται  και οι Αρχιφύλακες που έχουν παρατείνει το όριο ηλικίας του βαθμού τους και είτε ανήκουν στην κατηγορία των επιτυχόντων το έτος 1989 και κατετάγησαν τα επόμενα έτη (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3075/2002, A΄ 297), είτε για οιοδήποτε λόγο κατετάγησαν στο Σώμα με όριο ηλικίας μεγαλύτερο από αυτό του 28ου έτους, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους

Όλοι οι παραπάνω  γίνονται ανακριτικοί υπάλληλοι και επιμορφώνονται με σεμινάρια σε θέματα  ανακριτικών καθηκόντων εκτελούν καθήκοντα του βαθμού τους και  έχουν οργανική θέση Αστυφύλακα

Τέλος προάγονται στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α,΄30ημέρες πριν την αποστρατεία τους, οι Ανθυπαστυνόμοι  που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ενώ όσοι αποστρατεύονται με  αίτησή τους, εφόσον συμπληρώσουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό τους απονέμεται ο  αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία.

Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα

Αρχιφύλακας της Β κατηγορίας με 30  έτη υπηρεσίας βρίσκεται με το ισχύον  βαθμολόγιο στο 10ο κλιμάκιο και έχει βασικό 1925 ευρώ και 90ευρώ επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών. Με το προταθέν βαθμολόγιο στα 30 χρόνια  εφόσον προαχθεί σε Ανθ/μο  θα έχει την παρακάτω οικονομική  εξέλιξη *

* Η μισθολογική κατάταξη των αστυνομικών στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στις διατάξεις  του Ν 4472/17 πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας  που έχουν στην ΕΛ.ΑΣ  , καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν μέχρι και την 31.12.2016

Την ίδια εξέλιξη έχουν και οι ειδικοί φρουροί που γίνονται αστυφύλακες.

Εξέλιξη Ανακριτικών Αστυφυλάκων

Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2226/1994,  προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Υπαστυνόμου με την συμπλήρωση 10, 14,& 24 έτη υπηρεσίας από την κατάταξη τους  στο σώμα. Δηλ. γίνονται ένα χρόνο νωρίτερα Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι σε σχέση με τον 3686/2008.Οι Ανθυπαστυνόμοι επίσης αυτής της κατηγορίας  με αίτησή τους και 33 χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο σώμα προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β ’ενώ με 37έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α Τέλος προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’,30ημέρες πριν την αποστρατεία τους, οι Υπαστυνόμοι Α’ & Β’ που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας.

Έχοντας έτσι το βαθμό του Αρχιφύλακα ένα χρόνο νωρίτερα, θα βρεθούν από το κλιμάκιο 22 στο κλιμάκιο 21 και θα έχουν  αύξηση 30ευρώ στον βασικό  +10( των ιδιαίτερων συνθηκών) =40ευρώ.

Στα  24 χρόνια που θα γίνουν Ανθυπαστυνόμοι κατά ένα έτος  γρηγορότερα  θα βρεθούν από το 14ο κλιμάκιο στο 13 κλιμάκιο και θα έχουν αύξηση 60ευρώ στον βασικό  +10( των ιδιαίτερων συνθηκών) = 70 ευρώ.

Στα 32 έτη θα βρίσκονταν στο κλιμάκιο 7 και δεν θα είχαν άλλη αύξηση  μιας και θα παρέμειναν Ανθ/μοι.

Στα 33 έτη με το προταθέν μισθολόγιο  θα προαχθούν  στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 6 και θα έχουν 60ευρώ αύξηση +20 (ιδιαιτέρων συνθηκών)=80ευρώ.

Ενώ στα 37 έτη που θα προαχθούν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ θα βρεθούν στο κλιμάκιο 5 και θα  έχουν 30 ευρώ αύξηση.

Βαθμολογική εξέλιξη ΑΡΧ/ΚΩΝ  -Ανθυπαστυνόμων

Αρχιφύλακες με προαγωγικές εξετάσεις  προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ` εξαίρεση οι Αρχιφύλακες που έχουν πτυχίο ΑΕΙ & ΤΕΙ. προάγονται  με 2έτη υπηρεσίας στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα».

Οι παραπάνω Ανθυπαστυνόμοι  προάγονται στον βαθμό του Υ/Β με αίτηση τους και 9 έτη στον βαθμό,  (πριν απαιτούνταν  η 26 έτη στο σώμα η με αίτηση του και 22 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας.) στον βαθμό του Υ/Α με 4 έτη στον βαθμό του Υ/Β και  στον βαθμό του Α/Β με 5 έτη στον βαθμό του Υ/Α

Τέλος  30 ημέρες πριν την αποστρατεία τους ,προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, οι Αστυνόμοι Β’ που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι οργανικές θέσεις στον βαθμό του Α/Β είναι 200 και όσοι  Υ/Α συμπληρώνουν  9 χρόνια στον βαθμό του αξιωματικού (Υ/Β+Υ/Α) προάγονται εκτός οργανικών θέσεων.

Ας δούμε ένα παράδειγμα τι κερδίζει ένας Υ/Α της παραπάνω κατηγορίας που προάγεται σε Α/Β

Υ/Α με 5 χρόνια στον βαθμό, 32 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και  9 χρόνια στον βαθμό του αξιωματικού  βρίσκεται  στο κλιμάκιο 5 με βασικό μισθό 2165 και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 130 ευρώ  σύνολο  2295 ευρώ . Με την προαγωγή του  στον βαθμό του Α/Β θα βρεθεί στο κλιμάκιο 4 με 2265 και επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 160 ευρώ  σύνολο  2425ευρώ. Δηλ. θα πάρει  130 ευρώ αύξηση μικτά.

Σημείωση

Σε σχέση  με το προηγούμενο μισθολόγιο  η συγκεκριμένη κατηγορία θα έχει 106 ευρώ αύξηση

Εξέλιξη Ανθ/νων  που εισήχθηκαν στα ΤΕΜΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΕΜΑ, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των αστυνομικών διευθυντών από 10 σε 40 .

Οι ανθυπαστυνόμοι προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων

Οι ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β` μετά την αποφοίτηση τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

Οι υπαστυνόμοι β` απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται μέχρι και το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Ταξίαρχου.  Οι Αστυνομικοί Διευθυντές, στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄, του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι Αστυνόμοι Β΄ και του Αστυνόμου Β΄ και Αστυνόμου Α΄ οι Υπαστυνόμοι Α΄ και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

 

Αξιώματικοι –Απόφοιτοι της σχολής Αξιωματικών.

Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας για την προαγωγή τους στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α’,του Αστυνόμου Β’ και του Αστυνόμου Α’ . Αυξάνεται κατά 2έτη ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού και προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου 30ημέρες πριν την αποστρατεία τους οι Αστυνομικοί Διευθυντές που καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35 έτη ευδόκιμης υπηρεσίας.

 

Αρθρο του Δημήτριου Καραγιαννόπουλου

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους  και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.