“Ιδιώνυμο” δεν κοστίζει τίποτα και προστατεύει… ” από τον Βαγγέλη Σιμόπουλο

  “Ιδιώνυμο” δεν κοστίζει τίποτα και προστατεύει Ιδιώνυμο στη Νομική Επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο, για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας, όπου αυτό υπάγεται. Παραδείγματα ιδιώνυμων εγκλημάτων είναι η σωματική βλάβη ανηλίκου, η οποία αποτελεί ένα πολύ διαφορετικό έγκλημα από την απλή σωματική βλάβη και τις παραλλαγές της. Η επαναφορά του “ιδιώνυμου” για επιθέσεις κατά αστυνομικών ή την παρεμπόδιση των καθηκόντων τους θα είχε σαν αποτέλεσμα την αποτροπή πολλών από αυτά. Επίσης, θα έδινε στον αστυνομικό ένα επιπλέον εφόδιο για την απρόσκοπτη άσκηση του…