e-justice – Έρχεται η τηλε-δίκη: Τέλος οι μεταγωγές κρατούμενων.

 e-justice – Έρχεται η τηλε-δίκη: Τέλος οι μεταγωγές κρατούμενων – Μειώνονται οι δια ζώσης καταθέσεις μαρτύρων 

Τέλος στις μεταγωγές κρατουμένων προκειμένου να παραστούν σε δίκες, αλλά και διασφάλιση της προστασίας μαρτύρων που χαρακτηρίζονται ευάλωτοι με παράλληλη παροχή ασφάλειας για μάρτυρες, οι οποίοι έχουν υποστεί εκφοβισμό, όπως για παράδειγμα τα θύματα κακοποίησης, φέρνουν οι τηλε-δίκες που θα καταργήσουν σε μεγάλο βαθμό τις δια ζώσης καταθέσεις μαρτύρων.

Αλλάζουν τα δεδομένα

Οι δίκες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναμένεται να αλλάξουν τα δικαστικά δεδομένα ψηφιοποιώντας και αυτό το κεφάλαιο από το 2022. Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ο εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη «τρέξει» τον σχετικό διαγωνισμό των δικών μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος Σταύρος Ασθενίδης μιλώντας στο 4ο Επενδυτικό Φόρουμ της Αθήνας, ενώ το έργο προυπολογισμού κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τον κ. Ασθενίδη, το έργο του e-justice που σύντομα θα φέρει στη ζωή μας και την τηλε-δίκη, αποτελεί μεγάλη παρέμβαση στο χώρο της Δικαιοσύνης. Θα περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των αρχείων, αλλά και των διαδικασιών της Δικαιοσύνης για τη λειτουργία των δικαστηρίων: «Ολα αυτά θα περάσουν μέσα από καινούριες πλατφόρμες που θα δημιουργηθούν» σημείωσε αναφέροντας ως παράδειγμα την τηλε-δίκη: «Έχουμε ήδη τρέξει διαγωνισμό και είμαστε στη φάση των πρώτων υπογραφών για το έργο των τηλε-δικών. Στη φιλοσοφία του έργου εντάσσεται η δυνατότητα η ακροαματική διαδικασία, η εξέταση μαρτύρων να μπορούν να γίνεται εξ αποστάσεως. Με άλλα λόγια δε θα απαιτείται κάποιος έγκλειστος στις φυλακές του Μαλανδρίνου να μεταβαίνει για παράδειγμα στη Ρόδο προκειμένου να καταθέσει» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.228.928,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά δύο βασικές δράσεις:

– Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα

– Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων

Σκοπός της πρώτης δράσης είναι η εισαγωγή́ και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. Κι αυτό γιατί οι μετακινήσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων δημιουργούν πρόσθετα οικονομικά́ βάρη που επωμίζονται είτε οι πολίτες στις πολιτικές δίκες είτε το κράτος στις ποινικές δίκες.

Ταυτόχρονα με τις εξ αποστάσεως καταθέσεις αναμένεται να αναβαθμιστεί και ποιοτικά το έργο της Δικαιοσύνης, ειδικά́ στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση ευάλωτων μαρτύρων – όπως για παράδειγμα οι ανήλικοι – ή μαρτύρων που έχουν υποστεί́ εκφοβισμό́, όπως τα θύματα κακοποίησης και η δια ζώσης παρουσίας τους στο δικαστήριο ενδέχεται να διαταράξει την ψυχική́ τους υγεία και να επηρεάσει την διαδικασία διεξαγωγής της δίκης. Επιπρόσθετα η χρήση της τηλεδιάσκεψης εκτιμάται ότι θα επιταχύνει το ανακριτικό́ έργο καθώς και την εξυπηρέτηση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής, όπως επισημαίνεται στο κείμενο της προκήρυξης του έργου.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία και Εφετεία), του ανακριτικού́ έργου (Πρωτοδικεία) και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Το εύρος της δράσης αφορά́ σε Δικαστικούς Φορείς (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Πολιτικά – Ποινικά και Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία και Πταισματοδικεία) και Σωφρονιστικά Καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα τηλεδιάσκεψης αναμένεται να εγκατασταθούν σε ένα μέρος των δικαστικών εδρών των Πρωτοδικείων και Εφετείων, σε πιστοποιημένους χώρους εντός των δικαστηρίων αλλά́ και εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων (αίθουσες κατάθεσης μάρτυρα) και σε ανακριτικά́ γραφεία και γραφεία που εξυπηρετούν αιτήματα δικαστικών συνδρομών.

Μέσω των συστημάτων τηλεδιάσκεψης θα είναι εφικτή́:

  • Η απομακρυσμένη κατάθεση/εξέταση μάρτυρα υπόθεσης που εκδικάζεται, ο οποίος κατά́ τη διεξαγωγή́ της δίκης βρίσκεται μακριά́ από́ τον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή́ ο μάρτυρας θα προσέρχεται σε κάποιον από́ τους πιστοποιημένους χώρους που θα διαμορφωθούν και θα καταθέτει απομακρυσμένα ζωντανά́ (με εικόνα και ήχο).
  • Η απομακρυσμένη κατάθεση/εξέταση μάρτυρα υπόθεσης, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό́ – Διασυνοριακή́.
  • Η απομακρυσμένη κατάθεση/εξέταση μάρτυρα ή κατηγορουμένου ο οποίος είναι κρατούμενος σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα.
  • Η διεξαγωγή́ της προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανάκρισης.
  • Η ικανοποίηση με απομακρυσμένη σύνδεση αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής.
  • Συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων δεδομένου ότι θα παρέχεται και η δυνατότητα για πραγματοποίηση πολυδιασκέψεων.

Πρακτικά οι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος (δικαστές και δικηγόροι) θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για απομακρυσμένη εξέταση μαρτύρων/κατηγορούμενων και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη σχετική έγκριση.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού και λογισμικού τηλεδιάσκεψης, των υλικών που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση των αιθουσών (οθόνες, κάμερες, μικρόφωνα κτλ), του κεντρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων και πολυδιασκέψεων, καθώς και του εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Κρατήσεων και Ροών Εργασίας. Ο κεντρικός εξοπλισμός θα φιλοξενηθεί στο κέντρο δεδομένων του υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε κάποιο άλλο κέντρο δεδομένων Δικαστικού Φορέα.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού των Δικαστικών Φορέων (Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικού Προσωπικού) στην χρήση του συστήματος, με βάση το πλάνο εκπαίδευσης και ανάλογα με την κατηγορία των εκπαιδευομένων (Διαχειριστές, Ανώτεροι Χρήστες, Απλοί Χρήστες).

Η δεύτερη δράση του έργου που αφορά τις υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων, έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων της χώρας και τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δικαιοσύνης και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των Δικαστηρίων.

Φιλοσοφία του έργου είναι η επίτευξη της δημοσίευσης σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο, στους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.).

Θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων μέσω ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smartphones, tablets κλπ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν πολυκαναλική πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές των ενδιαφερομένων, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου σε συγκεκριμένους χώρους (εσωτερικούς και υπαίθριους) των δικαστηριακών συγκροτημάτων της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης για το κοινό και τους δικηγόρους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους  και δεν δεσμεύουν καθ οιοδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Πηγή

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.