Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό…

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τη «βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας».

 

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό
Πηγή: ΙΝΤΙΜΕ

Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης ενώ καταψήφισαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25.

Πριν την ψηφοφορία επί της αρχής του νομοσχεδίου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δυνατότητα χρήσης επιστολικής ψήφου στην ονομαστική ψηφοφορία που θα ακολουθούσε.

Σε σχετική δήλωσή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψυχογιός, επανέλαβε την αντίθεσή του κόμματός του στο σύνολο του νομοσχεδίου.

Την ονομαστική ψηφοφορία είχε ζητήσει το Κίνημα Αλλαγής για τα άρθρα 52, 53, 54, 55, 56, 58 και 59 που -όπως υποστήριζε – «διαιωνίζουν το καθεστώς αδιαφάνειας στο προσφυγικό (συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, στρατός μετακλητών)».

Στην ονομαστική ψηφοφορία και επί συνόλου 214 βουλευτών, 158 ψήφισαν υπέρ και 56 κατά.

Ψηφίστηκε, επίσης, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

Νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α΄ 169), 4375/2016 (Α΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις».

Στο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση των διαδικασιών για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής διεθνούς προστασίας.

Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ενοποιείται η διαδικασία πλήρους καταγραφής των νεοαφιχθέντων προσώπων στην ελληνική επικράτεια, η οποία πλέον μπορεί να διεκπεραιώνεται και από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Μητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου, που θα αποτελείται από νομικούς, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου προς διευκόλυνσή τους και προς επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύντμηση των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να εκδίδεται η απόφαση επί των προσφυγών αιτούντων άσυλο που έλαβαν απορριπτική απόφαση σε πρώτο βαθμό, ενώ αυτές των διαμενόντων στα νησιά εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Μητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου, που θα αποτελείται από νομικούς, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου προς διευκόλυνσή τους και προς επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύντμηση των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να εκδίδεται η απόφαση επί των προσφυγών αιτούντων άσυλο που έλαβαν απορριπτική απόφαση σε πρώτο βαθμό, ενώ αυτές των διαμενόντων στα νησιά εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Ειδικότερα με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4636/2019 (Περί Διεθνούς Προστασίας) και ειδικότερα:

Ι.α. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις όσον αφορά στις απαιτήσεις για την υποδοχή και ταυτοποίηση αιτούντων διεθνή προστασία (υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών) και ιδίως επανακαθορίζονται: ΐ) οι διαδικασίες ενημέρωσης (γλώσσα, περιεχόμενο ενημέρωσης), ii) οι κατηγορίες ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, iii) η προτεραιοποίηση των εξεταζόμενων αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (εξέταση αιτήσεων ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή κρατούντων), iv) οι προθεσμίες εξέτασης αιτήσεων (συντέμνονται).

β. Περαιτέρω, εισάγονται ειδικότερες ρυθμίσεις για την παροχή προστασίας σε ασυνόδευτους ανήλικες και χωρισμένους ανήλικες και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ιδίως της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.(άρθρα 1-4)

2.Τροποποιείται, επίσης, το πλέγμα των διατάξεων που διέπει τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και μεταξύ άλλων:

α. Επανακαθορίζονται: i) οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής, ii) οι διαδικασίες υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που υπάγονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης (τελούν σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης) ή τελούν υπό κράτηση, iii) οι αρμόδιες αρχές για την πλήρη καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων, ΐν) οι παρεχόμενες υπηρεσίες διερμηνείας.

β. Τίθεται διάρκεια ισχύος τριάντα (30) ημερών, για τα χορηγούμενα δελτία αιτούντος διεθνή προστασία, η διάρκεια των οποίων σήμερα διαφοροποιείται ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία εξέτασης της αίτησης του ενδιαφερομένου.

γ. Προβλέπεται η έκδοση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο. Τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

δ. Τεκμαίρεται σιωπηρή ανάκληση της αίτησης διεθνούς προστασίας ή προσφυγής, σε περίπτωση παραβίασης του επιβαλλόμενου καθήκοντος συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές (μη επικοινωνία, μη συνεργασία του αιτούντος).

ε. Προβλέπεται η έκδοση απόφασης διακοπής της εξέτασης της αίτησης, με την οποία διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος, σε περίπτωση που για τις Αρχές Απόφασης δεν είναι δυνατή η επαρκής εξέταση της αίτησης με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

στ. Κρίνεται ως προδήλως αβάσιμη η αίτηση, σε περίπτωση που ο αϊτών παραβίασε κατάφωρα το καθήκον συνεργασίας του με τις εθνικές αρχές ή προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής και είναι προφανές ότι παραμένει στη χώρα μόνο για οικονομικούς λόγους.

ζ. Καθιερώνονται διαδικασίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (επίδοση αποφάσεων, παροχής πληροφοριών στους αιτούντες).

η. Προβλέπεται η κράτηση των αιτούντων (εξαιρουμένων των ασυνόδευτων ανηλίκων) στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή τους ή να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτηση τους, σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής. Η κατάθεση μεταγενέστερης αίτησης ή αίτησης ακύρωσης ή αίτησης αναστολής δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως άρση της κράτησης.

θ. Ρυθμίζονται λοιπά διαδικαστικά ζητήματα εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας και προσφυγών (μη εφαρμογή ταχύρρυθμης διαδικασίας για ευάλωτες ομάδες, κατά προτεραιότητα προσδιορισμός προσφυγών διαμενόντων σε νησιά, σύντμηση προθεσμιών για την έκδοση απόφασης κ.λπ.).(άρθρα 5 – 27)

3.Επέρχονται τροποποιήσεις στην οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Προσφυγών (καθήκοντα Διευθυντή της Αρχής, λειτουργία των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, προθεσμίες, συζήτηση προσφυγών, εμβόλιμες συνεδριάσεις, εκκρεμείς προσφυγές κ.λπ.), κατά παρέκκλιση των οριζομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής.(άρθρα 28, 29)

ΜΕΡΟΣ Β’

Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, προ βλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ι.α. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία αναπλήρωσης/συμπλήρωσης της σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και επεκτείνονται οι περιπτώσεις προσφυγών που εκδικάζονται από τις μονομελείς Επιτροπές (προσφυγές των διαμενόντων στα νησιά Σάμος, Χίος, Λέσβος, Αέρος και Κως κ.λπ.).

β. Εντάσσονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης: ΐ) οι κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία και σε βάρος των οποίων εκδίδεται απόφαση κράτησης και ϋ) οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.) προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται ότι, σε διακριτούς χώρους εντός των ανωτέρω δομών, μπορεί να λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) καθώς και διακριτοί χώροι για την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την ίδρυση, με κ.υ.α., των προαναφερόμενων δομών.

γ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) καθώς και των Μονάδων αυτής.(άρθρο 30)

2.α. Επαναπροσδιορίζονται τα προσόντα της θέσης του Διοικητή των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, ρυθμίζονται δε εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία διορισμού/επιλογής τους, την παύση αυτών κ.λπ.

β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο, μπορεί να ορίζεται, από το υπηρετούν προσωπικό, Υποδιοικητής σε κάθε Κ.Υ.Τ. και σε κάθε Δομή Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, ο δε χρόνος της θητείας αυτών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται Υποδιοικητής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, ο δε χρόνος της θητείας αυτού θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης).

γ. Ρυθμίζονται μισθολογικής φύσεως θέματα που αφορούν το Διοικητή των Κ.Υ.Τ. [κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.), καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης (αντί Προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ισχύει)].

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., αποζημίωσης του Αναπληρωτή Διοικητή και του Υποδιοικητή των Κ.Υ.Τ. για το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους.(άρθρο 31)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης) και συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ι.α. Επανακαθορίζονται οι τύποι αδειών διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα (άρθρο 7 του ν.4251/2014), στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η απασχόληση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, η εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας κ.λπ.

β. Χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για τρία (3) έτη, στα τέκνα των επενδυτών, τα οποία συμπληρώνουν το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.

γ. Χορηγείται, επίσης, εθνική θεώρηση εισόδου για προσωρινή διαμονή, (άρθρο 18 του ν.4251/2014), σε Αμερικανούς πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα ως υπότροφοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (ίδρυμα Fulbright).

Η εν λόγω εθνική θεώρηση, ισόχρονης διάρκειας με την υποτροφία και σε κάθε περίπτωση διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παράβολου και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, υπό τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Οι ανωτέρω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ομοίως, ισόχρονη εθνική θεώρηση εισόδου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Ρυθμίζονται λοιπά θέματα χορήγησης άδειας διαμονής [ανανέωση ανά τριετία (3ετία) αντί για διετία (2ετία) που ισχύει, της άδειας που χορηγείται σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα κ.λπ.] και θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου, για την παροχή ιατρικής – νοσηλευτικής και παρηγορητικής φροντίδας, υπό τις μνημονευόμενες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικο παιδί ή ενήλικα πολίτη που λόγω του προβλήματος υγείας, έχει ανάγκη συνοδού, μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής και στους γονείς/έχοντες την επιμέλεια του ανηλίκου ή στο συνοδό του ενήλικα πολίτη, αντίστοιχα.

Η εν λόγω άδεια διαμονής είναι ετήσια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και μέχρι τέσσερα (4) έτη, κατ’ ανώτατο όριο.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προτεινομένων ρυθμίσεων.(άρθρα 32 – 37)

2.α. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης: ί) ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών που αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους ή τους επιβάλλεται περιοριστικός όρος και απαιτείται η διαμονή τους στη χώρα, ΐΐ) αυτοτελούς άδειας διαμονής στα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά δυνάμει οικογενειακής επανένωσης, σε περίπτωση διαζυγίου και εν γένει διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.

β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις (χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής στα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, κατόχων άδειας διαμονής επί πέντε (5) συνεχή έτη, ανανέωση αδειών διαμονής που είναι σε ισχύ ή των οποίων η ανανέωση εκκρεμεί κ.λπ.).(άρθρα 38 – 42)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ειδικότερα:

Ι.α. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, καταργούνται οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει (ορισμός αυτών ως οργάνου εξέτασης προσφυγών κατά αποφάσεων πρώτου βαθμού χορήγησης ή μη, ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αλλά και άρνησης ανανέωσης άδειας διαμονής, καθώς επίσης και εξέτασης κάθε άλλου συναφούς αιτήματος).

β. Εφεξής, για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις προσφυγών ενώπιον των προαναφερόμενων Επιτροπών, ως αρμόδιο όργανο εξέτασης ορίζονται οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 5 του ν.4375/2016), οι οποίες είναι το μοναδικό αρμόδιο όργανο εξέτασης των προσφυγών επί όλων των αποφάσεων που εκδίδει η Αποφαινόμενη Αρχή (σε πρώτο βαθμό επί των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας).(άρθρο 43)

2.Προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε δικαιούχους γονείς για ειδικότερες περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις. Η εν λόγω άδεια διαμονής παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου.(άρθρο 44)

3.Επεκτείνεται η υποχρέωση δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 1 του ν.3213/2003) και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και στους αναπληρωτές των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.(άρθρο 45)

4. α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, με υπουργική απόφαση, ομάδων εργασίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, οι αμοιβές δε των εν λόγω ομάδων καθορίζονται με κ.υ.α.

β. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο στελέχωσης των εν λόγω ομάδων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας αυτών (εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης, δυνητικά δε και εκτός έδρας).(άρθρο 46)

5.Θεσπίζονται κίνητρα για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα:

α. Προβλέπεται η καταβολή ειδικού επιδόματος στους αποσπασμένους ή μετακινούμενους υπαλλήλους στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στην ανωτέρω Υπηρεσία, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών των προαναφερόμενων υπαλλήλων και των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Το ανωτέρω ειδικό επίδομα καταβάλλεται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

β. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τον καθορισμό, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2021, των ωρών υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. (άρθρο 47)

6.Επανακαθορίζεται η διαδικασία αποσπάσεων ή μετατάξεων υπαλλήλων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, παρέχεται το δικαίωμα στους αποσπασμένους υπαλλήλους, να ζητήσουν τη μετάταξή τους μετά το πέρας της απόσπασης (διετής) και της ενδεχόμενης παράτασής της, μπορούν δε να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων.(άρθρο 48)

7.α. Συνιστάται, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Μητρώο Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου, από νομικούς που αναλαμβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την αποδοχή ή μη της υποβληθείσας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των μελών του Μητρώου, η σχετική διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, ανάθεσης των υποθέσεων στα μέλη αυτού καθώς και λοιπά συναφή θέματα.

γ. Η αμοιβή των μελών του Μητρώου και η διαδικασία καταβολής αυτής καθορίζονται με κ.υ.α.(άρθρο 49)

8.Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3907/2010 και επανακαθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κράτησης των υπηκόων τρίτων χωρών για την προετοιμασία της επιστροφής τους και την διεκπεραίωση της διαδικασίας απομάκρυνσης αυτών.(άρθρο 50)

9.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Νομική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό, η οποία διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα με τις οριζόμενες ανά Τμήμα αρμοδιότητες. Παράλληλα, καταργούνται τα υφιστάμενα σχετικά Τμήματα και στη συνιστώμενη κατά τα ανωτέρω Νομική Υπηρεσία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των οργανικών θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτά.

β. Περαιτέρω, εισάγονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα σχετικά με την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων της συνιστώμενης Υπηρεσίας και των Τμημάτων αυτής, κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, η πλήρωση διενεργείται με: i) τοποθέτηση, μετακίνηση, αναπλήρωση ή απόσπαση με κ.υ.α., κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ι.δ.α.χ. σε υπηρεσίες, του Δημοσίου και σε Ανεξάρτητες Αρχές, ο.τ.α,, νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης ή Η) διορισμό μετακλητών υπαλλήλων, με διάρκεια μέχρι 31-12-2021.

γ.Στη Νομική Υπηρεσία συνιστώνται τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίες πληρούνται με υπουργική απόφαση και καταργούνται αυτοδικαίως στις 31-12-2021.

Όσον αφορά στα προσόντα και στις αποδοχές των εν λόγω υπαλλήλων καιτωνπροαναφερόμενωνπροϊσταμένων της Νομικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τους μετακλητούς υπαλλήλους στα ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης και λοιπών προσώπων (άρθρο 48 του ν.4622/2019), καθορίζονται δε τα ασυμβίβαστα αυτών.(άρθρο 52)

10.Σε καθένα από τα γραφεία του Διοικητή και του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και του προϊσταμένου της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνιστώνται δύο (2), μία (1) και δύο (2), αντίστοιχα, θέσεις συνεργατών με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., οι οποίοι όσον αφορά στα προσόντα, την πρόσληψη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάστασή τους, διέπονται από το καθεστώς του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων μπορεί να πραγματοποιείται και με απόσπαση προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (άρθρο 53)

ΙΙ.α. Συνιστώνται, στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

β. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των ανωτέρω υπαλλήλων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τους μετακλητούς υπαλλήλους στα ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης και λοιπών προσώπων (άρθρο 48 του ν.4622/2019).(άρθρο 54)

12.α. Προβλέπεται η εγγραφή ειδικής πίστωσης απορρήτων εθνικών αναγκών, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία διατίθεται για τις δαπάνες που εμπίπτουν στην εκπλήρωση της αποστολής του εν λόγω Υπουργείου τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή.

β. Απαγορεύεται η διάθεση, από την ανωτέρω πίστωση, οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς (παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και για κάθε προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους) και οι εγκρίναντες ή λαμβάνοντες τέτοιες παροχές, κατά παράβαση του παρόντος, ευθύνονται πειθαρχικώς και καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου σε απόδοση των πληρωθέντων παρά την απαγόρευση.

γ. Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την ανωτέρω πίστωση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, μετά από γνώμη της τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής Ειδικών Δαπανών που λειτουργεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οριζόμενη σύνθεση και τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες.

δ. Προβλέπεται η απαλλαγή από κάθε κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ν.π.δ.δ. ή τρίτων, των ανωτέρω πληρωμών, τόσο κατά τη με οποιονδήποτε τρόπο ανάθεση όσο και κατά την εξόφληση.

ε. Απόσπασμα του πρακτικού της Επιτροπής με τα αναγκαία τυπικά στοιχεία διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της οικείας υπουργικής απόφασης, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης.

στ. Προβλέπεται η καταστροφή, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, όλων των παραστατικών εγγράφων της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων.

ζ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με υπουργική απόφαση, επιμέρους ζητημάτων λειτουργίας και οργάνωσης της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών.(άρθρο 55)

13.α. Παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2021 (λήγει στις 30-6-2020), η δυνατότητα του Δημοσίου και των λοιπών αρμοδίων φορέων να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης στους ενδεικτικά μνημονευόμενους τομείς (μεταφοράς, διαμονής, σίτισης, καθαριότητας, περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών).

β. Προβλέπεται δε ότι, οι εν λόγω φορείς μπορούν να συνάπτουν με τρίτους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αύξηση των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών και ιδίως από την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. (άρθρο 56)

14.α. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), στο οποίο εγγράφονται όλες οι ελληνικές και διεθνείς εθελοντικές οργανώσεις και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που πληρούν τους τιθέμενους ελάχιστους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις (ενδεικτικά, η μη λήψη αφενός τακτικής κρατικής επιχορήγησης μεγαλύτερης του 50% επί του προϋπολογισμού για τη λειτουργία τους και αφετέρου δανείων με εγγύηση του Δημοσίου, η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων κ.λπ.).

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις και κάθε αντίστοιχη οργάνωση ελληνική ή διεθνής, που δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο δεν μπορεί να συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της ελληνικής επικράτειας.

β. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για καθορισμό, με υπουργική απόφαση, πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), της διαδικασίας σύστασης και τήρησης του Μητρώου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.(άρθρο 57)

15.Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις (πολεοδομικά, αδειοδότηση κατασκευών, αλλαγές χρήσεων κ.λπ.) για ακίνητα ευρισκόμενα εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων [(Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), του άρθρου 43 του ν.3982/2011], με σκοπό την εγκατάσταση δομών του άρθρου 10 του ν.4375/2016 (Κ.Υ.Τ., δομές φιλοξενίας κ.λπ.). (άρθρο 58)

16.Με υπουργική απόφαση, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως απόρρητες οι συμβάσεις για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης της πρώτης υποδοχής, της ταυτοποίησης και της διαχείρισης αιτήσεων ασύλου των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο, καθώς και για τις απολύτως συναφείς υπηρεσίες και προμήθειες.(άρθρο 59)

Διαβάστε αναλυτικά

Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική Έκθεση

CNN Greece,e-nomothesia.gr,uniformnews.gr,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.