Πανελλαδική Έρευνας για τις επιπτώσεις του κορωνοιού.

Ολοκληρώθηκε η Πανελλαδική Έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοιού από την Palmos Analysis για το Speedy News.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα στις καρτέλες. Ακολουθούν τα συμπεράσματα.  

Συμπέρασματα

Αντέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας;
Μοιρασμένοι εμφανίζονται οι Έλληνες απέναντι στην ικανότητα του Εθνικού μας Συστήματος Υγείας να αντιμετωπίσει την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού, καθώς το 48% θεωρεί ότι το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο και ικανό για την πανδημία, ενώ το 51% εκφράζει επιφυλάξεις και ανησυχία. Πιο επιφυλακτικοί, εμφανίζονται οι άνδρες και οι νέοι μέχρι 34 ετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η διαφορά απόψεων μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ: οι μεν ψηφοφόροι της ΝΔ σε ποσοστό 59% εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του ΕΣΥ να ανταπεξέλθει στην κρίση του κορωνοϊού, ενώ στο αντίποδα το 58% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουν ότι το ΕΣΥ είναι έτοιμο.

6 στους 10 Έλληνες (59%) θεωρούν ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγεία είναι υποχρηματοδοτημένο από το κράτος, με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητές του.
Κι εδώ η διαφορά απόψεων μεταξύ ψηφοφόρων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντυπωσιακή: 6 στους 10 μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύουν ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας χρηματοδοτείται επαρκώς από το κράτος – δεδομένων των δυνατοτήτων του – ενώ, αντιθέτως, 7 στους 10 μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η Δημόσια Υγεία υποχρηματοδοτείται (με δεδομένη την κατάσταση των οικονομικών του κράτους).

Περισσότερα, πολλά περισσότερα διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό, ζητούν οι Έλληνες.
Συγκεκριμένα, μόλις 1 στους 10 (9%) θεωρούν τον αριθμό των διαγνωστικών τεστ επαρκή, ενώ περίπου 4 στους 10 (38%) θεωρούν τα τεστ αρκετά αλλά όχι επαρκή και το 46% θεωρούν ότι τα διαγνωστικά τεστ που πραγματοποιούνται είναι πολύ λίγα και θα έπρεπε να γίνονται μαζικά στον πληθυσμό.

Η οικονομία στην σκιά του κορωνοϊού

1 στα 2 νοικοκυριά έχουν ήδη βιώσει μείωση του εισοδήματός τους, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ενώ αντίστοιχο ποσοστό (49%) έχουν ακυρώσει ή αναβάλει σημαντικά γεγονότα για την ζωή τους, όπως ταξίδια, κοινωνικές εκδηλώσεις, επαγγελματικές κινήσεις κτλ. Παράλληλα, για περισσότερους από 1 στους 3 (37%) από τους ερωτηθέντες, έχει μειωθεί ή έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας τους και 1 στους 4 (24%) δηλώνουν ότι η εργασία τους έχει ανασταλεί ή έχουν απολυθεί.  Μάλιστα, τα παραπάνω ευρήματα αντιστοιχούν σε μια περίοδο μικρότερη του ενός μήνα από την ενεργοποίηση του συνόλου των περιοριστικών μέτρων, με ότι αυτό σημαίνει για την συνέχεια και τις περαιτέρω επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.

Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των νοικοκυριών που έχει ήδη ανακοινώσει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση, η κοινή γνώμη εμφανίζεται μοιρασμένη, καθώς το 47% τα θεωρούν επαρκή και αποτελεσματικά, έναντι 42% που τα θεωρούν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζεται και σε σχέση με τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση για την στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς: 43% των ερωτηθέντων τα θεωρούν επαρκή και αποτελεσματικά, έναντι 44% που τα θεωρούν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα μας έχει λάβει περίπου του ίδιου επιπέδου μέτρα για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων (40%), ενώ το 30% θεωρεί ότι τα μέτρα υπολείπονται σε σχέση με τα μέτρα των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, και μόλις 16% θεωρεί ότι στην Ελλάδα έχουν ληφθεί περισσότερα μέτρα για την στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Κληθέντες να αξιολογήσουν το πακέτο μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που πρότεινε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι ερωτηθέντες κρατούν «ουδέτερη» στάση: 27% θεωρούν το πακέτο αυτό ικανοποιητικό, έναντι επίσης 27% που το κρίνουν μη ικανοποιητικό, ενώ το 30% τοποθετείται απολύτως ουδέτερα και το 19% δεν έχουν γνώμη ή δεν έχουν σχετική πληροφόρηση.

Τέλος, η γενική αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού από την Κυβέρνηση αποτιμάται θετικά από τους πολίτες, καθώς σε ποσοστό 77% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της (με μέση βαθμολογία 4,1 στην κλίμακα ικανοποίησης 1 έως 5). Αντίστοιχα, το ποσοστό ικανοποίησης από την στάση της αντιπολίτευσης στην περίοδο της επιδημίας είναι 39% (με μέση βαθμολογία 3,0 στην κλίμακα ικανοποίησης 1 έως 5)

Oι Έλληνες μπροστά στον κορωνοϊό

Ο κίνδυνος για την  υγεία των δικών τους ανθρώπων από την επιδημία του κορωνοϊού, καθώς και οι επιπτώσεις στα οικονομικά τους από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της, ανησυχούν τους Έλληνες περισσότερο από ότι τους ανησυχεί ο κίνδυνος για τη δική τους υγεία. Πιο συγκεκριμένα, έντονη ανησυχία για την υγεία των δικών τους εκφράζει το 88% και για τα οικονομικά του νοικοκυριού το 85%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό έντονης ανησυχίας για την υγεία τους είναι υψηλό μεν (69%) αλλά σαφώς χαμηλότερο.

Ανησυχία (58%), ανασφάλεια (43%) και φόβος (30%) είναι τα αισθήματα που κυριαρχούν στον πληθυσμό της χώρας σήμερα, εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού, ενώ ελπίδα και αισιοδοξία εκφράζει μόλις ένα μικρό μέρος των ερωτηθέντων (17% και 13% αντίστοιχα).

Η επόμενη μέρα φαίνεται ότι δεν θα είναι η ίδια και, σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση της φυσιολογικής κοινωνικής συμπεριφοράς θα αργήσει: 6 στους 10 δηλώνουν ότι και μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, θα παραμείνουν πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στις κοινωνικές του επαφές, ενώ 1 στους 6 δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις, 1 στους 5 δηλώνουν ότι η κοινωνική τους ζωή και συμπεριφορά θα επιστρέψει στην προ της επιδημίας του κρωνοϊού κατάσταση.

Αρκετή συζήτηση έχει διεξαχθεί, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με διάφορες θεωρίες και υποθέσεις για την επιδημία του κορωνοϊού και η στάση των πολιτών απέναντι σ’ αυτές έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, περίπου οι μισοί Έλληνες (51%) θεωρούν ότι ο κορωνοϊός δημιουργήθηκε από ανθρώπους σε κάποιο εργαστήριο, ενώ το 44% θεωρούν ότι υπάρχουν ήδη φάρμακα και εμβόλια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού αλλά δεν παρέχονται ακόμα από τις φαρμακευτικές εταιρείες για λόγους μεγιστοποίησης του κέρδους. Τέλος, το 13% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η επιδημία του κορωνοϊού είναι

Μοιρασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη σε σχέση με την ενημέρωση που παρέχουν τα ΜΜΕ σε σχέση με την επιδημία του κορωνοϊού: το 51% θεωρούν ότι η εικόνα που δίνεται από τα ΜΜΕ είναι υπερβολική και η κατάσταση εμφανίζεται πιο δραματική από ότι είναι στην πραγματικότητα, ενώ το 43% θεωρούν την παρεχόμενη ενημέρωση αντικειμενική και ικανοποιητική δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν.

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης
Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis
temekenidis@palmosanalysis.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειαπόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο

Speedy news. gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.